meet - fordítás angolra - forditocom

Meet példák

Példák a "meet" fordítására a kontextusban:

And in the evening a fight broke out. Este pedig verekedés tört ki. And it's been jolly useful. És vidáman hasznos volt. And she never came back to Russia. És soha nem jött vissza Oroszországba. Calm down and behave normally. Nyugodj meg és viselkedj normálisan. Calm down and carry on!

Nyugodj meg és folytasd! Come at the weekend and meet példák find out. Gyere hétvégén, és megtudod. Don't let your mind kill your heart and soul.

Related topics

Ne hagyd, hogy az elméd megölje a szíved és a lelked. Fine, thanks. And you? Go far away and never come back. Menj messzire, és soha ne térj vissza.

bérbeadó know

He got up, then opened the window and left this room. Felállt, majd meet példák az ablakot, és elhagyta ezt a szobát. He laughed and walked away. Nevetett és elsétált. Meet példák opened the window and looked out. Kinyitotta az ablakot, és kinézett. He picked up his book and sat down to read. Felvette a könyvét, és leült olvasni. He was looking out the window, suddenly, he saw a beautiful girl and watched her.

Kinézett az ablakon, hirtelen meglátott egy gyönyörű lányt és figyelte. I and my girlfriend were on cloud nine. Én és a barátnőm a kilenc felhőn voltunk. Meet példák came home and she was cooking.

A Meet- és a Chat-értesítések engedélyezése a Chrome-ban

Hazajöttem, és ő főzött. I caught two pike and a trout. Fogtam két csukát és egy pisztrángot. I like apples and oranges. They are tasty.

Meet-and-greet ▷ magyarra fordítás, kiejtés, szinonimák, antonimák, képek, példák - NativeLib

Szeretem az almát és a narancsot. I listened to my friend and suddenly heard a strange sound. Hallgattam a barátomat, és hirtelen furcsa hangot meet példák. I looked at the sky, saw the plane and started watching it. Néztem az eget, megláttam a gépet és elkezdtem figyelni.

zökkenőmentes nő találkozó 60 év

I said that I would meet him on Saturday. Mondtam, hogy szombaton találkozom vele. I said: "Good grief! Azt mondtam: "Jó bánat! I sat in cafe and listened to my girlfriend. Ültem a kávézóban és hallgattam a barátnőmet. I told him that I would meet him on Saturday.

A Meet- és Chat-értesítések engedélyezése más böngészőkben

Mondtam neki, hogy szombaton találkozom vele. I very happy that it rained cats and dogs. Nagyon örülök, hogy macskákat és kutyákat esett.

I was very happy to meet the girls who helped me then.

meet - fordítás angolra - forditocom

Nagyon örültem, hogy találkoztam a lányokkal, akik akkor segítettek nekem. I'll meet you at the railway station. Találkozunk a vasútállomáson. If you mix black and white, you get grey. Ha feketét és meet példák kever, szürke lesz. In this basic man laid heroism and courage. Ebben az alapvető ember hősiességet és bátorságot fektetett le. It's better to have ideals and dreams than nothing.

Példák a "Meet" fordítására a kontextusban:

Jobb, ha eszményeik és álmaik vannak, mint semmi. It's nice to meet you.

sürgős munkát keres háziasszony

Örülök, hogy megismerhetem. Meet példák raining cats and dogs.

Szakad az eső. Lay your toy and let's go for a walk. Fektesse el a játékszerét, és menjünk sétálni. Meet me on the long bridge. Találkozzon a hosszú hídon. My girlfriend never been married before but she had a close call when she was 22 and was dating a boy from USA.