Amit remélem, az unokáim megértenek majd a Segítőegylettel kapcsolatban

Remélem tudunk megismerni minket

Amit remélem, az unokáim megértenek majd a Segítőegylettel kapcsolatban Julie B. Beck a Segítőegylet általános elnöke [A]ttól a naptól kezdve, hogy az evangéliumot elkezdték visszaállítani ebben az adományozási korszakban, az Úrnak szüksége volt hithű nők részvételére az Ő tanítványaiként.

Kiváltságnak érzem, hogy szólhatok hozzátok ezen a történelmi összejövetelen. Nagy áldás, hogy így együtt lehetünk. A Segítőegylet általános elnökeként végzett szolgálatom során mély szeretet alakult ki bennem eme egyház segítőegyleti nőtestvérei iránt, és az Úr kitágította a látókörömet arra vonatkozóan, hogy Ő miként érez irántunk, és mit vár el tőlünk.

A legidősebb lányunokáim szorgalmasan dolgoznak a Személyes Fejlődés programon és alakítják ki magukban az igazlelkű nő szokásait és jellemvonásait. Hamarosan ők és kortársaik fogják e nagyszerű világméretű nőtestvériség felelősségeit hordozni. Remélem, üzenetem világosan rámutat majd arra nekik és mindazoknak, akik hallják vagy olvassák azt, hogy milyen elképzelései voltak az Úrnak az Ő leányai számára, amikor megszervezték a Segítőegyletet.

A tanítványság ősi mintája Remélem, unokáim megértik majd, hogy a mai Segítőegyletet a tanítványság egy olyan mintájára szervezték meg, amely az ősi egyházban létezett. Meglátogatta Mártát és Máriát, két legodaadóbb követőjét, Márta otthonában. Amikor Márta hallgatta Őt, és közben az akkori hagyományoknak megfelelően szolgált Neki, az Úr segített felismernie, hogy ennél többet is tehet.

Olyan hithű nőkről is olvashatunk továbbá, kiknek tanítványsága hozzájárult az egyház növekedéséhez. Pál Efézusban 4 és Filippiben 5 is beszélt női tanítványokról. Megismerni egy érdekelt azonban az Úr egyháza hitehagyásba süllyedt, a tanítványság e mintája is elveszett.

Amikor az Úr remélem tudunk megismerni minket egyháza visszaállítását Joseph Smith prófétán keresztül, ismét elhívott női tanítványokat is. Néhány hónappal az egyház hivatalos megszervezése után az Úr kinyilatkoztatta, hogy Emma Smitht válasszák el vezetőnek és tanítónak az egyházban, illetve férje, a Próféta hivatalos segítőjének.

Remélem, az unokáim megértik majd, hogy attól a naptól kezdve, hogy az evangéliumot elkezdték visszaállítani ebben az adományozási korszakban, az Úrnak szüksége volt hithű nők részvételére az Ő tanítványaiként. Rendkívüli hozzájárulásuknak csupán egyik példája az általuk végzett misszionáriusi munka.

Amit remélem, az unokáim megértenek majd a Segítőegylettel kapcsolatban

A korai egyház lendületes növekedését az tette lehetővé, hogy a hithű férfiak hajlandóak voltak elhagyni a családjukat, ismeretlen helyekre utazni, valamint nélkülözést és viszontagságokat elszenvedni azért, hogy tanítsák az evangéliumot. Ezek a férfiak azonban azt is megértették, hogy missziójukra nem kerülhetett volna sor az életükben lévő nők tökéletes hite és támogatása nélkül, akik fenntartották otthonukat, üzletüket, és pénzt kerestek családjuk és remélem tudunk megismerni minket misszionáriusok számára.

A nőtestvérek a közösségeikben összegyűlt megtértek ezreiről is gondoskodtak. Mélyen elkötelezték magukat egy új életforma, az Úr királyságának felépítése, valamint az Ő szabadító munkájában való részvétel mellett.

Miután hivatalosan is megszervezték a Segítőegyletet, Emma Smith tovább működött vezetői elhívásában.

A szervezet elnökének nevezték, és két tanácsos szolgált mellette az elnökségben. A papság alatt történő megszervezés lehetővé tette, hogy az elnökség útmutatást kapjon az Úrtól és az Ő prófétájától egy konkrét feladatra. A Remélem tudunk megismerni minket megszervezése elősegítette, hogy az Úr tárházában lévő tehetséget, időt és eszközöket bölcsen és rendben használják fel.

remélem tudunk megismerni minket

Ez az első nőcsoport megértette, hogy felhatalmazást kaptak a nőtestvérek tanítványként való tanítására, sugalmazására és megszervezésére, hogy segédkezzenek az Úr szabadító munkájában. Első gyűléseiken remélem tudunk megismerni minket nőtestvéreknek megtanították a Segítőegylet fő céljait: gyarapítani a hitet és a személyes igazlelkűséget; megerősíteni a családokat és az otthonokat; valamint felkutatni a szükséget szenvedőket, és segíteni nekik.

Remélem, az unokáim megértik majd, hogy a Segítőegylet megszervezésének nélkülözhetetlen szerepe volt abban, hogy felkészítsék a szenteket azokra a kiváltságokra, áldásokra és ajándékokra, melyek kizárólag a templomban találhatóak meg. Remélem, az unokáim úgy értékelik majd a templomot, ahogyan az első segítőegyleti nőtestvérek tették, akik hitték, hogy remélem tudunk megismerni minket templomi áldások az utolsó napi szent nők nagyszerű jutalmai és fő céljai.

Remélem, hogy a korai segítőegyleti nőtestvérekhez hasonlóan az unokáim napi szinten törekszenek majd arra, hogy elég érettek legyenek a szent templomi szövetségek megkötéséhez és megtartásához, és amikor elmennek a templomba, mindenre figyelnek majd, ami ott elhangzik és történik.

A papság azon szertartásai által, melyek csupán a templomban találhatóak meg, megáldatnak azzal, hogy betölthessék isteni, örökkévaló kötelezettségeiket, és megígérik, hogy elkötelezett tanítványokként fognak élni.

Egy világméretű nőtestvériség menedéke és hatása Remélem, remélem tudunk megismerni minket unokáim megértik majd a Segítőegylet nagyszerű világméretű nőtestvériségének jelentős befolyását és képességét. Amikor a Segítőegylet még viszonylag kis létszámú volt és főleg Utahban volt megszervezve, vezetői a remélem tudunk megismerni minket és tanítványságuk figyelmét többnyire a helyi programokra és a hozzájuk kapcsolódó segítségnyújtásra tudták fordítani.

Háziipart hoztak létre, kórházakat építettek és gabonát raktároztak el. Ama korai segítőegyleti erőfeszítések segítettek megalapítani a tanítványság mintáit, melyeket ma az egész világon alkalmaznak. Az egyház növekedésével a Segítőegylet ma már képes betölteni céljait remélem tudunk megismerni minket egyházközségben és gyülekezetben, minden cövekben és kerületben, miközben egy állandóan változó világhoz alkalmazkodik.

Vajon milyen film a Remélem, legközelebb sikerül meghalnod?

A segítőegyleti nőtestvérek világszerte naponta tapasztalják a halandósággal járó kihívások és viszontagságok egész sorát. A nők és a családjaik ma farkasszemet néznek a beteljesületlen elvárásokkal, a szellemi, fizikai és lelki betegségekkel, a balesetekkel és a halállal.

Néhány nőtestvér magánnyal és csalódottsággal küzd, mert nincs saját családja, mások pedig családtagjaik rossz döntéseinek következményeitől szenvednek. Néhányan háborút, éhezést vagy természeti katasztrófát élnek át, mások a függőség, a munkanélküliség vagy a megfelelő képzettség hiányának terhét viselik.

Mindezen nehézségek meg tudják gyengíteni a hit csontjait, és ki tudják meríteni az egyének és a családok erejét.

Minden egyházközségben és gyülekezetben van egy Segítőegylet nőtestvérekkel, akik kinyilatkoztatást kérhetnek és kaphatnak, valamint tanácskozhatnak a papsági vezetőkkel, hogy megerősítsék egymást, és olyan megoldásokat dolgozzanak ki, melyeket a saját otthonaikban és közösségeikben is alkalmazhatnak. Remélem, az unokáim megértik majd, hogy a Segítőegyleten keresztül a tanítványságuk kibővül, és másokkal együtt ők is részt vehetnek abban a lenyűgöző és hősies munkában, melyet a Szabadító végzett.

A munka, melyet ezen egyház nőtestvéreitől várnak a mai napokban, mindig is nagyszabású és az Úr szemében következetes volt.

Hithűségük által érezhetik az Ő jóváhagyását, és megáldatnak Lelkének társaságával. Az unokáimnak szintén tudniuk kell, hogy a Segítőegylet nőtestvérisége biztonságot, menedéket és védelmet tud biztosítani számukra.

remélem tudunk megismerni minket

A Segítőegyleten keresztül tanításban részesülnek és megerősíttetnek, majd még több tanításban részesülnek, és még jobban megerősíttetnek, az igazlelkű nők hatása pedig Atyánk még több gyermekét meg tudja áldani. Az óvó gondoskodás és a szolgálat tanítványsága Remélem, az unokáim megértik majd, hogy a látogatótanítás tanítványságuk egyik kifejeződése, valamint szövetségeik iránti tiszteletük remélem tudunk megismerni minket egyik jelentős módja.

Tanítványságunk ezen eleme nagyban meg kell, hogy közelítse Szabadítónk földi szolgálatát. A Segítőegylet korai éveiben egy látogató bizottság kapta azt a feladatot remélem tudunk megismerni minket egyházközségben, hogy állapítsa meg a szükségleteket, és gyűjtse össze a szükséget látók között szétosztásra kerülő adományokat.

remélem tudunk megismerni minket

A segítőegyleti nőtestvérek és vezetőik lépésről lépésre gyűjtöttek tapasztalatot az évek során, és fejlődtek azon képességükben, hogy gondoskodjanak másokról. Voltak olyan időszakok, amikor a nőtestvérek jobban koncentráltak a látogatások teljesítésére, a leckék tanítására és rövid üzenetek hátrahagyására, amikor a nőtestvéreik otthonában jártak.

E gyakorlatok segítettek a nőtestvéreknek megtanulni az óvó gondoskodás mintáit.

remélem tudunk megismerni minket

Csakúgy, ahogyan a Mózes idejében élő emberek szabályok hosszú listájára koncentráltak, a segítőegyleti nőtestvérek időnként számos írott vagy íratlan szabályt tűztek ki maguk elé azon vágyuktól fűtve, hogy megtudják, miként erősíthetik egymást.

Most, amikor oly nagy szükség van a vigaszra és a segítségre a nőtestvérek és családjaik életében, Mennyei Atyánk azt szeretné, hogy magasabb utakon járjunk, és azáltal mutassuk ki tanítványságunkat, hogy őszintén törődünk a gyermekeivel. E fontos céllal a szemük előtt a vezetőket most arra tanítják, hogy jelentéseket kérjenek a nőtestvérektől és családjaik lelki és fizikai jólétéről, valamint a számukra nyújtott szolgálatról.

A Szabadító odaadó tanítványaiként jobbá válunk azon képességünkben, hogy megtegyük mindazt, amit Ő is tenne, ha itt lenne. Tudjuk, hogy számára a törődésünk az, ami igazán számít, így hát inkább a nőtestvéreinkkel való törődésre próbálunk koncentrálni, mint a teendők listáinak teljesítésére. Az igaz szolgálatot inkább a jószívűség mélysége, mintsem a statisztikai adatok tökéletessége határozza meg.

Azok a vezetők, akik értik a másoknak nyújtott szolgálat jelentőségét, tanácskozni fognak egymással, hogy kinyilatkoztatást kérjenek és kapjanak arról, miként építsék a látogatótanítókat, valamint mi módon szervezzenek és vigyenek amikor flörtöl egy sugalmazott szolgálatot.

Ezenfelül a látogatótanítás a püspök azon feladatának kiterjesztése, hogy gondoskodjon az Úr nyájáról.

remélem tudunk megismerni minket

A püspöknek és a segítőegyleti elnöknek sugalmazott látogatótanítók szolgálatára van szükségük, hogy segítsenek feladataik ellátásában. A látogatótanítók szolgálatán keresztül a Segítőegylet elnöke tisztában lehet minden nőtestvér jólétével az egyházközségben, és jelentést tehet arról, amikor a püspökkel tanácskozik.

Thomas S. Remélem, az unokáim is részei lesznek e csodáknak, miközben segítenek a látogatótanítást a tanítványság egyik mintájává tenni, melyet az Úr elismer majd, amikor újra eljön. A Segítőegylet céljainak betöltése A Segítőegyletről szóló eme és más alapvető tanítások most már elérhetőek unokáim számára a Leányaim a királyságomban: A Segítőegylet története és munkássága című könyv tanulmányozása által.