Kapcsolódó könyvek

Meet wendler és laura

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát.

meet wendler és laura

Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába. Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

meet wendler és laura

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet Ez a meet wendler és laura alakul iskolánkban: Kérjük, indokolt esetben a vaci.

meet wendler és laura

Válaszlevélben tájékoztatjuk a lehetséges időpontról. A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezés az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja.

Kapcsolódó könyvek

A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

meet wendler és laura

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától — óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.

Várjuk jelentkezésüket! Benyeczkó Ilona intézményvezető.

meet wendler és laura