Élet&Stílus nyári szám

Látszó nő algírban urológus

Az interjúrészletekben olyanok szólalnak meg és emlékeznek Kádár Jánosra, akik életük egy-egy szakaszában magánemberként vagy hivatalos szinten kerültek kapcsolatba vele, illetve alkottak véleményt személyiségéről, tevékenységéről. Felidézik az ifjú ellenállót, a kommunista pártszervezőt, a Rajk-per egyik közreműködőjét, aki később maga is koncepciós per elítéltje lett, a pártvezetőt, akiben a Rákosival szembeni új politika egyik letéteményesét látták, az árulót, aki részt vett a forradalom leverésében, és vállalta az azt követő megtorlás irányítását, az óvatos, de sikeres reformert, aki a gulyáskommunizmussal nemzetközileg is elismert politikussá vált, majd élete végén meghasonlott.

A válogatás nem fedi le Kádár János teljes életútját, több ponton hiányos foltokat talál az olvasó, ám az a szubjektív kép, amely így kirajzolódik, számos új és érdekes részlettel gazdagítja tudásunkat az újkori magyar történelem joggal vitatott, ám meghatározó alakjáról és rajta keresztül a nevével fémjelzett történelmi periódusról is.

látszó nő algírban urológus

Az emlékezés évek, évtizedek távlatából történt. Azt, hogy az interjúalany Kádár Jánossal kapcsolatban mit és hogyan idézett fel, miként vélekedett róla, jelentős mértékben befolyásolta, hogy a beszélgetés idején milyen társadalmi, erkölcsi, lelki és intellektuális helyzetben volt, milyen érdekviszonyok között élt, hogyan viszonyult látszó nő algírban urológus múlthoz, a felidézett élményhez, miként alakult az életútja. Az összeállítás a kronológiát követi a negyvenes évek elejétől Kádár haláláig.

Az eligazodást tematikus címszavak segítik, a válogatás végén az emlékező rövid életrajza, valamint az interjú készítésének idopontja és a kérdező neve olvasható. A teljes életútinterjúk az interjúalany nyilatkozatának megfelelően az Archívumban kutathatók. Az illegalitásban Vásárhelyi Miklós: Kádár kora őszén, amikor át akart szökni Jugoszláviába, lebukott, de nem a saját nevén.

Ez egy szörnyű sokkot és traumát okozott Kádárban. Sokakat kiengedtek, őt is kiengedték, mint nem jelentős embert. Nem volt hova mennie, és akkor a Donáth lakására ment, ott húzódott meg. De Látszó nő algírban urológus olyan sokkot okozott ez a bombatámadás, hogy nem mert az utcára kimenni. Mihelyt légiriadó volt, nagyon sietett le a pincébe. Ezt használta fel Kovács István arra, hogy bejelentse a pártnál, hogy Kádár gyáván viselkedett, nem mert részt venni, kimaradt a mozgalmi munkából.

látszó nő algírban urológus

És olyan jól alátámasztotta a dolgot, hogy fegyelmi indult Kádár ellen. Amíg a fegyelmi tartott, és nem tisztázták az ügyét, addig őt nem nevezték látszó nő algírban urológus felelős funkcióba.

látszó nő algírban urológus

Így lett budapesti főkapitány-helyettes, ami egy hallatlan jelentéktelen dolog volt. Kádár rehabilitálásában döntő szerepe volt Donáthnak, mert ő elmondta az egészet, hogy itt miről volt szó, és hogy ez nem gyávaság, hanem egy olyan emberi dolog, amit meg lehet érteni.

A KOPPÁNMONOSTORI MAG-VETŐ TÓTH KÁLMÁN TANÍTÓ REGÉNYES TÖRTÉNETE

Kelen Béla: novemberében egy illegális találkozón azt a feladatot kaptam, hogy tízezer pengőért váltsam ki Lupták Jánost, vagyis Kádár Jánost. Az összes börtönből összegyűjtött kommunistát a komáromi várba vitték. Mivel rokoni kapcsolatban voltam Bradács Györggyel, én voltam alkalmas arra, hogy rajta keresztül megvásároljuk Kádárt a Csonka nevezetű főfoglártól.

Tehát látszó nő algírban urológus emberi gyengeség is volt még bennem.

Élet&Stílus 2018. nyári szám

A másik, hogy az illegális találkozó vége után azt hittem, biztos tévedés, mi az, hogy Lupták? Volt egy hasonló nevezetű bőrmunkás a Margit körúton, hát, mondom, az egy egyszerű pártmunkás, az nem egy vezér, a pártnak nincs annyi pénze, nyilván valami egészen fontos személyiségre kell ezt a pénzt adni.

A tízezer pengő egy vaskos köteg volt, amit a bőrkabátom zsebeibe elosztottam.

látszó nő algírban urológus

Volt egy klassz kis bőrkabátom, azt nagyon szerettem, olyan jó háromnegyedes bőrkabát volt, nagyon jó anyagból volt. Ő volt a Csonkának a kedvence.

Bradács kommunista elvtársunk volt, aki, amikor lebukott, akkor a katonaságtól hozták el. És mivel Bradács György katonaruhában jött, azt soha nem gondolta Csonka, hogy ez egy kommunista, és ő lett a kedvence.

Tulajdonképpen a csomagbevételnél volt ott, meg a beszélőket is ő osztotta el. Utólag tudtam meg, hogy Kádár a jugoszlávokkal akart kapcsolatot szerezni, és akkor kapták el, de nem vallotta be a saját nevét. Horthyék nem találták meg, pedig kerestették őt, hogy tárgyaljanak vele, de nem adta föl a nevét. És csak úgy volt ő, mint aki a jugoszlávokhoz akart menni partizánnak.

És akkor azt mondtam Bradácsnak, hogy kiváltjuk Csonkánál Luptákot. Aztán később tudtam meg, hogy hogyan szökött meg.

látszó nő algírban urológus

És ez egy nagyon egyszerű dolog. A jó formában lévő Kádárt mindig jellemezte, hogy ilyen egyszerű népi ötletei voltak.

Express Portal

Tehát egy meszes deszkával ment faluról falura. Soha nem igazoltatták.

Születési hely: Börtön

Hát ki az a marha, aki egy ilyen két és fél collos deszkával megy Budapestre? Legfeljebb az egyik faluból a másikba mehet, ahol valami dolga van. Aztán Budapest határában ledobta a deszkát.

Később mint látszó nő algírban urológus képviselő, mögöttem ült Babics Antal, az urológus professzor, és akkor ott kiderült, hogy Kádár őhozzá ment. Babics Antal: Simon Jolán szaladt ki, és hallottuk, hogy nagy rivalgás van, nagy örömködés.