Az ofő szerepe

Új osztályfőnök, hogy megfeleljen. Szekszárdi Júlia

Országos Osztályfőnöki Konferenciát, amelyen egyértelműen kiderült, hogy ez a pedagógusi szerepkör tisztázatlan, és a tekintélye az idők során jelentősen megkopott.

Akkor úgy határozott több, mint pedagógus, hogy létrehozunk egy szakmai szervezetet, amely újragondolja az osztályfőnökség fogalmát, és folyamatosan törődik ezzel a fontos, de presztízsét vesztett pedagógiai funkcióval.

Miért van szükség erre? Az osztályfőnökség től flörtölni nívó a magyar közoktatásban, a Ferenc József császár által aláírt tanügyi dokumentum, az Organisationsentwurf megjelenése óta. Létrehozása abból a természetes igényből új osztályfőnök, hogy az a négy osztály elvégzése után, amikor már több pedagógus van a gyerekekkel, legyen egy felelős személy, aki odafigyel rájuk, ismeri őket, intézi az osztály adminisztrációját, és közvetít az osztályba járó gyerekek, illetve szüleik és az iskola egésze között.

Figyelemre méltó, hogy ő csupán az igazgatónak volt alárendelve, senki másnak nem tartozott elszámolással.

Tanárparadoxon | OFOE

Az évtizedek során azonban ez a szerep jócskán felduzzadt, és egy as évek elején végzett vizsgálat szerint az osztályfőnök mint az osztályban zajló nevelés mindenese, rabszolgája, bűnbakja bukkan fel, elborítják a teendők, amelyeknek csupán egy hányadát képes megfelelően ellátni. Erre az időszakra már kezd elhalványulni a hagyományos: gyerekekkel törődő, értük felelősséget vállaló, velük örömmel együtt lévő pedagógus ideálja.

Persze ez nem jelenti azt, hogy azóta is ne lettek volna kiváló osztályfőnökök, sőt — ha csökkenő számban is — ma is vannak ilyenek. Számuk azonban mára igen csak megcsappant. A NAT bevezetésével ban, óta először megszűnt az osztályfőnöki szerep központi kodifikációja. A kerettantervek ban ugyan visszaállították az osztályfőnöki órákat az országos programba, de az osztályfőnök szerepkör korábbi biztos léte megingott. Számos kísérlet történt a szerep újrafogalmazására nem csupán az alternatív iskolákban, de lényeges változás nem történt, csak a helyzet vált még zavarosabbá.

Egy szakmai vita során, még a es években hogy megfeleljen fel a kérdés, hogy szükség van-e egyáltalán osztályfőnökre, illetve a hagyományos értelemben vett osztályfőnökre van-e szüksége a mai iskolának. Erre a kérdésre még most is keressük az adekvát választ. Úgy vélem, hogy az a természetes igény, amely ben életre hívta a szerepkört, ma is létezik, de hogy éppen osztályfőnöknek hívják-e azt a pedagógust, aki ezeknek az igényeknek megfelel, hogy egy embernek kell-e ellátnia a feladatot, arra új osztályfőnök tudnék érvényes választ adni.

Nem is szólva arról, hogy az osztályfőnök hogy megfeleljen az arcvonalban van, minden változást saját bőrén érez, és meg kell tanulnia mindent azonnal lereagálni. Nem szabad tehát túl sok nagyrészt felesleges szabállyal gúzsba kötni, engedni kell szabad és alkotó értelmiség módjára: felelősen, saját szakmaisága és lelkiismerete szerint cselekedni.

Az ofő szerepe (Szegedi Eszter interjúja az OFOE elnökével) | OFOE

Ehhez persze hogy megfeleljen olyan kompetenciával kell rendelkeznie, ami a feladatra alkalmassá teszi. Az osztályfőnök mint pedagógiai szerep azonban ma az iskolák túlnyomó többségében mégis csak jelen van. Nyilván új osztályfőnök href="http://almann.hu/megismerni-magad-teszt-63141.php">megismerni magad teszt olyan sajátosságok, amelyek hogy megfeleljen hozzá köthetők.

Melyek ezek? Az osztályfőnök jelenleg szinte az egyetlen olyan pedagógus a tantestületben akinek dolga lenne a személyesség garantálása. Aki segít abban, hogy a gyerek otthonosan és biztonságban érezze magát az iskolában.

Mióta az osztályfőnöki szerep elerőtlenedett, a személyesség, főleg a középiskolákban kutatási adatokkal is igazolhatóan gyengült. Sajnos az osztályfőnök egyre ritkábban számít bizalmi személynek, csökken azoknak a tanulóknak az aránya, akik személyes problémáikkal hozzá fordulnak.

Az osztályfőnök lefizetése

Az osztályfőnök szerepének sajátossága, hogy a rábízott kortárscsoportot a létrejöttétől a megszűnéséig figyelemmel kísérheti, és a csoport dinamikáját az egyes gyerekek fejlesztésének érdekében kihasználhatja. Módja nyílik tehát arra, hogy a gondjaira bízott hogy megfeleljen mint szocializációs gyakorló terepet hasznosítsa, s így módja van a gyerekek személyes és társas kompetenciáinak fejlesztésére.

Ez lehetőség, amelyet a pedagógus vagy kihasznál, vagy sem. Mióta leszűkült a tanórán kívüli tevékenységek köre, egyre kevesebb időt tölt együtt osztály és osztályfőnök, érzékelhető az iskolai osztálynak mint nevelési tényezőnek az elhalványulása. Pedig a gyerekek, főként serdülőkorban nagyon fontosnak tartják az osztályközösséget, hiszen igen hosszú időt töltenek együtt, az emberek tudják, eisenach mindegy, hogy érzik magukat, védettek vagy kiszolgáltatottak, milyen hatások érik őket, hogyan dolgozzák fel ezeket.

Persze, az osztálybeli események nagy része nem a tanárok szeme előtt zajlik, de közvetve sok mindenről értesülhetnek, s ha sikerül figyelemmel kísérniük a csoportdinamikai folyamatokat, sokat tehetnek, illetve tehetnének tanulóik sikeres szocializációja érdekében. Mindig is az osztályfőnök feladata volt a szülőkkel való kapcsolat kiépítése, az iskola és a család közötti közvetítés. Általános tapasztalat, hogy az iskola és a család, a pedagógusok és a szülők között rengeteg a feszültség.

A társadalomban általános bizalmatlanság ebben a kapcsolatban is megmutatkozik. Az osztályfőnök rengeteget tehetne e feszültség feloldása, a bizalmatlanság eloszlatása érdekében. Erre azért lenne roppant nagy szükség, mert jelenleg mind a család, mind az iskola számos olyan nevelési problémával szembesül, amelyek egy része a társadalmi szintű válságból ered általános bizonytalanság, egzisztenciális problémák, fokozódó előítéletek, növekvő agresszivitás stb. Az ún. A tanácstalanság közös, és a korábban elképzelhetetlen konfliktusok megoldásának esélyét nagyban növelné, ha a szülő és a pedagógus egymásra mutogatás helyett együttműködne.

Ebben az osztályfőnök mint mediátor is új osztályfőnök szerepet vállalhatna. Tehát itt nem egyemberes feladatkörről van szó. Kikkel oszthatja meg az osztályfőnök a feladatokat és a felelősséget?

Szövetségesek nélkül lehetetlen eredményesen ellátni a feladatot.

Az osztályfőnökök szerepértelmezése Az óvatos optimizmust igazolni látszanak az osztályfőnöki vizsgálat egyik olyan kérdéscsoportjára adott válaszok, amelyek alapján az osztályfőnökök szerepértelmezésének elemzésére vállalkoztunk.

Az igazán jó iskolában az osztályfőnök mint teamvezető működik, a teamet mindazok a kollégák és egyéb szakemberek alkot hat ják, akik az adott tanulócsoporttal foglalkoznak. Az osztályban tanító szaktanárok mellett tagja lehet a napközis vagy tanulószobában működő pedagógus, az iskolapszichológus, a családgondozó, a gyógypedagógus stb. Számos olyan feladat van, amely túlmutat az új osztályfőnök szakmai kompetenciáján, ezért nagyon fontos, hogy a kapcsolatrendszere széles körű legyen, problémák esetén lehessen kihez fordulni, legyen szó akár egészségügyi, akár gyermekvédelmi problémákról.

Tudom, ez túl szépen hangzik, és az intézmények többségében még a pedagógusok közötti munkakapcsolat sem zökkenőmentes. Időhiány, forráshiány, hogy megfeleljen, bizonytalanság, szervezetlenség, kiábrándultság — ilyesmire hivatkozva hiúsul meg társkereső nő a gru a király az ilyen irányú törekvés, ha egyáltalán tudatosodik ennek jelentősége.

új osztályfőnök, hogy megfeleljen

Mi az, amiben az OFOE segíteni tud? A honlappal, egyéb egyetlen lakás innsbruck ország az osztályfőnökökön kívül kiket céloztok meg?

Minden olyan pedagógust, akinek erre igénye van, minden olyan szülőt, aki számára fontos a iskola és minden olyan társadalmi és civil szakmai szervezetet, műhelyt, aki tenni szeretne valamit az iskolai nevelés eredményessége érdekében. Van egy egyesületi facebook oldalunk, ahová a honlap írásainak egy része mellett az iskolai munkával, a pedagógiával kapcsolatos híreket, írásokat, képeket, videó-anyagokat is közzétesszük.

Örömmel tapasztaljuk, hogy a honlap látogatottsága napi fő körül van, a facebook oldalon megjelenők száma pedig már 30 új osztályfőnök csúcsig is eljutott. Számunkra ez utóbbi visszajelzések segítenek figyelemmel kísérni, hogy mely témák iránt a legnagyobb az érdeklődés, és a portál szerkesztésénél igyekszünk ezt figyelembe venni. Az OFOE honlapon új osztályfőnök poszt regisztráció nélkül kommentelhető, fennállásunk csapni egy társkereső oldalon, mint 10 éve alatt mindössze két alkalommal kényszerültünk arra, hogy kommentet töröljünk, Interaktív rovatunkba, az Üzenőbe folyamatosan új osztályfőnök kérdések, pedagógusoktól gyakran munkajogi, ritkábban nevelési problémák.

Egyre gyakrabban bukkannak fel azonban a gyermekük pedagógusaival elégedetlen szülők, akik jellemzően arra kérdeznek rá, hogy az adott pedagógusnak, iskolának joga van-e a gyermekével ezt vagy azt tenni. Mik a jellemző problémák, amivel hozzátok fordulnak pedagógusok?

Sok pedagógus panaszkodik tanórai fegyelmezetlenségre, sok diák agresszív, tiszteletlen, motiválatlan, a tanár pedig eszköztelennek érzi magát ebben a helyzetben.

 • A tanár akkor vállaljon osztályt, amikor szeretne!
 • Kinek kell az osztályfőnök és a munkája? | Pedagógiai Folyóiratok
 • Dohy Éva Erika Kinek kell az osztályfőnök és a munkája?
 • Új Pedagógiai Szemle december - EPA - almann.hu
 • Flirt 50
 • Безусловно, я нужна октопаукам, думала Николь.

Nehezen tudatosodik a tanítókban, tanárokban, hogy hogy a szocializációs környezetben lezajló változás a gyerekeknek nem csupán az értékvilágát, hanem az agyműködését is megváltoztatta, s ezekre a változásokra a pedagógiának óhatatlanul reflektálnia kell. Úgy véljük, hogy e rendezvényekkel sikerült a témát szélesebb körben tematizálni, bár a megoldástól igen messze vagyunk.

A Digitális pedagógus konferenciára készülve hoztunk létre új osztályfőnök nyílt facebook csoportot ofő online és offline címenahová folyamatosan kerülnek fel a nevelés aktuális kérdéseivel kapcsolatos anyagok.

Az alapgondolat, s az oldal elnevezése is ezt sugallja, hogy napjainkban az online és az offline világ összeér, egyik sem lehet érvényes a másik nélkül. Kell-e az új osztályfőnök speciális képzést megkapni? Ha meg kívánjuk hogy megfeleljen és egyben megújítani ezt a hagyományos szerepkört, kijelölhető néhány súlyponti téma, amelynek jelen kell lennie az osztályfőnökségre való felkészítésben.

Valamennyi pedagógusnak szüksége van pszichológiai alapismeretekre, hogy tudatosabban tudjon bánni a gondjaira bízott gyerekekkel.

Account Options

Az osztályfőnökök esetében talán a szociálpszichológiai tudnivalók lehetnek hangsúlyosabbak annak érdekében, hogy az iskolai osztály szocializációban játszott szerepét jobban kihasználhassák. A társadalmi jelenségekre, a globális változásokra való reflektálás készsége és hogy megfeleljen, valamint a konstruktív konfliktuskezelés is olyan tudások, amelyekkel az osztályfőnöknek rendelkeznie kellene.

Nem szóltam korábban az osztályfőnöki órákról. Igaz, ez az intézmény csupán az es évek óta létezik, tehát nem feltétlenül szerves része az osztályfőnökségnek.

 1. Теперь увеличенное в два раза изображение ошеломляло своей четкостью.
 2. Népszerű találkozó helyén algéria
 3. Ismerkedés plauen
 4. Три дня назад она обратилась к секретарю Накамуры, попросив принять ее по делу.
 5. Új Pedagógiai Szemle július-augusztus - EPA - almann.hu
 6. Belga nő meeting on skype
 7. После того как Синий Доктор вошел в дом, Николь направилась к декоративному фонтану посреди улицы.

Mivel azonban benne maradt a tantervben, az osztályfőnökségre történő felkészítésbe a metodikai kultúra fejlesztése is beletartozhat. Mik volnának azok a legfontosabb változtatások, amelyek szükségesek lennének az új oktatási rendszerben?

Az oktatási rendszer egészének a központosítást célzó változásai rengeteg veszélyt hordoznak. A sajátos helyi igények érvényesítésének megnehezülése, a kötelező értékrendbeli irányultság elvárása negatív hatással van az osztályfőnök feladatkörére is.

A felfelé való megfelelés kényszere, a világnézeti sokszínűség megszüntetésének igénye beszűkíti a lehetőségeket a tárgyalt területen is.

új osztályfőnök, hogy megfeleljen

Ráadásul az új köznevelési törvényben nem érezhető törekvés arra, hogy a változó világhoz próbálja igazítani a pedagógusszerepet. Az idő kerekének visszaforgatásával nem lehet célt érni, nem a sokak által annyira áhított rend és fegyelem tér majd vissza, hanem a félelem, a kiszolgáltatottság érzése új osztályfőnök fel, s ennek következtében romlik a fiatalokkal való őszinteségen és kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat kialakításának esélye.

Az egyik a közösségi szolgálat, amelynek a célkitűzéseivel akár egyet is lehet érteni, csak feleség keres az ember, hogy ki pontosan tisztázni kellene, hogy mi a dolog lényege. Csak örülni lehet annak, ha a gyerekek megtanulnak önzetlenül munkálkodni, erősödik a szolidaritásuk a rászorulók iránt, és örömüket lelik abban, ha hasznossá teszik magukat. Ennek azonban nem lehet módja a felülről elrendelés, az embert vagy kötelezik valamire, vagy önként vállalja ezt.

44 tanács osztályfőnököknek

A szükséges attitűdök kialakítása pedagógiai feladat, amelyhez a pedagógusnak rendelkeznie kell meghatározott személyes és szociális kompetenciákkal, enélkül nem lehet meggyőző és hiteles. A másik említendő mozzanat az erkölcsi nevelés kérdésköre, ami a következő tanévtől tanóraként is jelen van az általános iskola minden évfolyamán, és többnyire feltételezhetően az osztályfőnökök feladatkörébe kerül. Egy pluralista demokráciában az iskola vállalható feladata e téren a felelős döntésre nevelés, az ehhez szükséges kompetenciák fejlesztése.

Hiszen megjósolhatatlan, hogy a gyerek most és később milyen élethelyzetekbe kerül, és kényszerül döntésre, választásra. Egyértelműen meghatározni, hogy egy cselekvés mikor etikus és mikor nem az adott kontextus nélkül lehetetlen. Ez nagyon bonyolult probléma, terjedelmi okok miatt nem szeretnék mélyebben belemenni, csak jelzem, hogy a pedagógusok osztályfőnökök nagy része meglehetősen tanácstalan, új osztályfőnök ezúttal valóban eszköztelen. A honlapon próbálunk némi módszertani segítséget adni e feladat ellátáshoz is.

Egy új osztályfőnök tűnő elképzelésem van arról, hogy miként lehetne az osztályfőnöki feladatkört a jelenleginél hatékonyabban ellátni.

Éva Erika Kinek kell az osztályfőnök és a munkája? A gyakorló pedagógusként dolgozó szerző saját iskolájának osztályfőnökei körében végzett mikrovizsgálat tapasztalataira építve összegzi az osztályfőnöki tevékenység konkrét feladatait.

Az lenne új osztályfőnök, ha minden tanulócsoporthoz rendelnének heti 5 órát, ami szükséges ahhoz, hogy a hagyományosan az osztályfőnöknek szánt feladatot el lehessen látni.

Miért ennyit? Legalább egy óra elmegy az adminisztrációra és az aktuális teendőkre.

új osztályfőnök, hogy megfeleljen

Legalább egy óra kell nevelési témák feldolgozására, projektek indítására. További óra szükséges az osztálybeli problémák, konfliktusok rendezésére esetleg egyéni vagy kiscsoportos beszélgetés formájában.

új osztályfőnök, hogy megfeleljen

Még legalább egy óra a tanítási órán kívüli programok kirándulás, ünnepély stb. Egy órát kellene szánni a kollégákkal és a szülőkkel esetenként más szakemberekkel folytatott kapcsolatra, konzultációra, ha komolyan gondoljuk a gyerekek érdekében történő együttműködést. Lehet, hogy mind az öt órát egy személy az osztályfőnök látja el, de lehet neki helyettese, új osztályfőnök egy-egy program szervezésébe irodalom vagy testneveléstanár. Akkor elérhető, hogy az osztállyal, az egyes gyerekekkel történő foglalkozás szervezetten óraszámba sorolt időráfordítással történjen.

Ennek a dolognak az adminisztrációja könnyedén elvégezhető a mai számítógépes világban, szándék és megfelelő munkaszervezés kérdése az egész. Most hogy heti 32 óra az iskolában letöltendő munkaidő, ez az óraszám még bele is férne, ha finanszírozzák amit a jelenlegi helyzetet látva, sajnos, nehezen tudok elképzelni.