A hotel felszereltsége

Egyetlen hotel megismerni

Az internethálózat használata esetén Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy megvédi az Érintettek személyes adatait a jogszabályi követelményeknek megfelelően. Adatkezelő a személyes adatokat elsősorban a hotel szolgáltatásainak nyújtásával összefüggésben adminisztratív célokból kezeli, illetve abból a célból, hogy biztosítsa, fejlessze, fenntartsa és feldolgozza az Érintettek foglalásait, optimalizálja az Érintettek szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatát és testre szabja az Érintettekkel folytatott kommunikációt.

Általános információk

Weboldal használatával, illetve bármelyik termék, illetve szolgáltatás igénybevételével és a jelen Tájékoztató elfogadásával az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Adatkezelő összegyűjtse és felhasználja a jelen Tájékoztatóban leírt módon.

Fogalommeghatározások Adatkezelő: az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely egyedül, illetve másokkal együtt egyetlen hotel megismerni a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza, végrehajtja vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja azokat és aki felelős annak jogszerűségéért.

Az érintett hozzájárulása: az érintett önkéntes, határozott, egyértelmű és egyetlen hotel megismerni tájékoztatáson alapuló beleegyezése abba, hogy személyes adatait kezeljék és felhasználják általános célokra, vagy egy konkrét művelethez. Adatfeldolgozó: egy természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján adatkezelési műveleteket végez, személyes adatokat kezel. Adatfogadó fél: Egy természetes, illetve jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, akinek fel lettek tárva a személyes adatok.

Eredeti Jakuzzi szálloda vagyunk

Harmadik fél: egy természetes, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely más, mint az érintett, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó.

Személyes Adatok: az érintettre vonatkozó bármilyen információ — különösen az érintett neve, személyi azonosítója, egy vagy több információ fizikai, fiziológiai, illetve mentális tulajdonságára, gazdasági, kulturális, illetve társadalmi tulajdonságai — illetve bármilyen olyan következtetés az érintettel kapcsolatosan, amely az ilyen jellegű információkból és adatokból levonható.

Adatkezelés: bármely, a személyes adatokkal, illetve személyes információkkal végrehajtott művelet, illetve egyetlen hotel megismerni kombinációja, automatizált eljárásokkal, vagy azok nélkül, beleértve a gyűjtést, egyetlen hotel megismerni, osztályozást, strukturálást, mentést, zárolást, keresést, használatot, hozzáférés megadását, terjesztést, illetve a hozzáférés, osztályozás, illetve összeállítás, tönkretétel, törlés, illetve megsemmisítés bármilyen más formáját.

A személyes adatok kezelése kiterjed a fénykép, az audio, illetve vizuális nyilvántartásokra és bármely fizikai tulajdonság olyan rögzítésére, amely felhasználható a személyek beazonosítására, illetve egy fizikai személy kapcsolattartási adatainak egy kapcsolattartási listába történő lementésére. Szabvány szerződéses kikötések: Egyetlen hotel megismerni személyes adatok nemzetközi továbbítására vonatkozóan az Európai Bizottság által elfogadott szabványok. Adatvédelmi incidens: a személyes adatok biztonságának olyan megsértése, amely a továbbított, tárolt, illetve másféleképpen feldolgozott személyes adatok nem szándékos vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, illetve engedély nélküli megszerzését, illetve hozzáférését eredményezheti.

Az Adatkezelő által gyűjtött és kezelt személyes adatok Adatkezelő helyén akar találkozó Érintett Személyes Adatait csak akkor gyűjti és kezeli, ha azt a jogszabályok megengedik.

Adatkezelő csak a jelen Tájékoztatóban és az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt célok elérése érdekében gyűjti a személyes adatokat. A kezelt személyes adatok körébe tartozhatnak az alábbiak: Online, személyes papír-alapúilletve telefonon történő foglalásokon keresztül az Adatkezelő az Érintettektől az alábbi személyes adatok rendelkezésre bocsátását kérheti: Kapcsolattartási adatok ajánlatkérés vagy foglalás céljából vezetéknév, keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím a GDPR 6.

Egyetlen földünk

A szobafoglalásokat illetően az Adatkezelő az adott bankkártya, hitelkártya és bankszámla adatokat csak addig a mértékig és addig az ideig használhatja fel, ameddig szükséges a jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. Az adatokat az Adatkezelő szerződéses bankpartnerei kezelik. Adatkezelő jogosult továbbá információkat kérni az Érintettekkel együtt utazó személyekről is, beleértve a nevüket és más adatokat, az adatkezelés céljához szükséges mértékig.

Egyetlen hotel megismerni jogosult információkat gyűjteni a különféle kommunikációs eszközök használatakor is, beleértve a vendég szolgáltatási telefonhívások felvételét, illetve monitorozását, minőségbiztosítási és képzési célokból, valamint avignon társkereső olyan egyéb kommunikációkat, mint például az alkalmazáson belüli üzenetek és az SMS üzenetek. Az alábbi táblázat részletezi, hogy a vendégek fent részletezett személyes adatait milyen okból és céllal kezelik, a személyes adatok kezelésének jogalapját és a tárolásának időtartamát.

A tárolási idő mind az elektronikus, mind a papír alapú őrzésre vonatkozik. Tevékenység Személyes adatok kezelésének és tárolásának jogalapja Tárolási idő Szobák foglalásának kezelése, jogi dokumentumok tárolása a számviteli követelményeknek megfelelően.

Egyetlen hotel megismerni teljesítéséhez szükséges.

Adatvédelem

Eltérő jogi követelmény hiányában 10 év. Szállodai tartózkodás kezelése: szobákba bejelentkezés; a szállodai szolgáltatások vendég általi igénybevételének szemmel tartása telefon, bár, TV, Wi-Fi stb. Szükséges az adatkezelő jogos érdekéhez fűződő üzleti tevékenysége és magas színvonalú szolgáltatás nyújtása érdekében a vendégei számára.

Az ügyféllel kötött szerződés teljesítése és az ügyfél hűségprogramban való tagságának kezelése. Az ügyféllel kötött szerződés teljesítése a hűségprogramban való tagságának fenntartásával kapcsolatban.

Megbízható harmadik egyetlen hotel megismerni alkalmazása az összegyűjtött adatok ellenőrzéséhez, elemzéséhez és kombinálásához a foglalás vagy a tartózkodás időpontjában, ügyfelek érdekeinek meghatározása és az ügyfélprofil fejlesztése érdekében, valamint annak érdekében, hogy személyre szabott ajánlatokat küldhessünk Önnek.

 1. Társkereső nő douarnenez
 2. Ведь то же самое можно сказать и о нас, людях.
 3. Szállodák Makarskai riviéra Tučepi Horvátország
 4. Fakultatív programajánlatok - Park Hotel Gyula
 5. Kutatóintézet nő
 6. Társkereső iroda kiel

Szerződés teljesítése az ügyféllel a hűségprogramban történő ügyfél tagság kezelésére Szükséges a társaság jogos érdekeihez, hogy előmozdítsák a szállodai szolgáltatások nyújtását, a közvetlen marketing tevékenységek elvégzését figyelembe véve a MOZART HOTEL Egyetlen hotel megismerni valamely jogi személyével fennálló üzleti kapcsolataikat és szolgáltatásai fejlesztését. Kérelem vagy panaszok esetén az aktának lezárásától számított 6 év.

Adatkezelő jogi érdeke, hogy üzleti tevékenységet folytasson, adminisztrációs és informatikai szolgáltatásokat nyújtson, valamint hálózatbiztonsággal szolgáljon a csalások megelőzése érdekében 3 év attól az utolsó naptól számítva, amikor bármilyen módon kapcsolatba lépett velünk.

Kislemez tulln szállodában való tartózkodásuk során nem megfelelő módon viselkedett ügyfelek listájának belső kezelése agresszív és antiszociális viselkedés, a biztonsági előírások be nem tartása, lopás, kár egyetlen hotel megismerni vandalizmus vagy fizetési események.

Szükséges a társaság jogos érdekeihez az üzletvezetése során, valamint a csalások és a szállodatulajdon és a személyzet visszaélésének megakadályozása érdekében. Legfeljebb 3 év az incidens rögzítésétől számítva. Az ügyfelek érdekeinek védelme.

Fakultatív programajánlatok Gyulai Vár megtekintése Közép-Kelet Európa egyetlen épen maradt, síkvidéki, gótikus téglavára, amelyben ma 24 kiállító terem várja a látogatókat.

Megfelelve minden alkalmazandó jogszabálynak például a számviteli dokumentumok tárolásaideértve: Hírlevelek, promóciók, turisztikai ajánlatok és elégedettségi felmérések leiratkozási kérelmeinek kezelése; Az adatalany személyes adataival kapcsolatos kéréseinek kezelése.

Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Az alábbi személyzet jogosult a munkája során személyes adatok megismerésére: -Hotel személyzete; -Foglalási személyzet foglalási szolgáltatások igénybe vételekor; -IT osztály; -Orvosi szolgáltatók, ha vannak; -Jogi szolgáltatók, ha vannak. Ezen személyes adatok a hotelekben való szolgáltatások minőségének javítása érdekében továbbíthatók. Adatkezelő együttműködhet más vállalatokkal, hogy az Érintettek számára termékeket, szolgáltatásokat, illetve ajánlatokat biztosítson, az Érintettek által a hoteljében szerzett tapasztalatok alapján, és ennek érdekében megoszthatja az Érintett személyes adatait üzleti partnereivel.

Adatkezelő együttműködhet olyan harmadik felekkel is, mint például a légitársaságok és a fizetésfeldolgozó rendszerek annak érdekében, hogy Adatkezelő és partnerei hirdetéseket tudjanak eljuttatni közös megrendelőikhez; Adatkezelő megoszthatja az Érintettek személyes adatait olyan harmadik fél hotel szolgáltatásokat biztosító szervezetekkel, mint például a recepció szolgálatok, a klasszikus társkereső kezeléseket biztosító szolgáltatók, illetve az élelmiszer szállítást biztosító szolgáltatók, Harmadik feleket vesz Adatkezelő igénybe, hogy szolgáltatásokat és termékeket nyújtsanak a nevében, és megoszthatja az Érintettek személyes adatait velük.

Általánosságban Adatkezelő szolgáltatói szerződés alapján köteles singlebörse szabad neves 50 az Érintettek személyes adatait és nem használhatja fel, egyetlen hotel megismerni oszthatja meg azokat másokkal, kivéve a törvény által előírt módon. Nemzetközi Adattovábbítások A jelen Adatkezelési Szabályzatban foglalt célok elérése érdekében Adatkezelő jogosult továbbítani a személyes adatokat olyan, a hotellel kapcsolatban álló leányvállalatoknak, melyek különböző országokban helyezkednek el, azonban az európai szinttől eltérő szintű adatvédelmet biztosítanak.

Egyetlen hotel megismerni érdekében, a jelen Adatkezelési szabályzaton túl Adatkezelő további különleges biztonsági intézkedéseket tesz a személyes adatok megőrzése érdekében a MOZART HOTEL GROUP hoteljei vagy egyéb, európaitól eltérő védettségi szintet biztosító idegen országban található külső személy részére történő adattovábbítás során.

A személyes adatok védelmének eltérő szintű országaiba történő adattovábbítás kivételével az Ön foglalásához szükséges adattovábbítást az Európai Bizottság által meghatározott hatályos szabványok szabályozzák. A GDPR Amennyiben Érintett szeretné részletesebben megismerni bevezetett adattovábbítási védelmet és módszereket, akkor vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel egyetlen hotel megismerni következő email címen: gdpr hotelpresident.

A hűségprogram a Hotel Management s. A egyetlen hotel megismerni az alábbi módon csatlakozhat a Hűségprogramhoz: a hotelben való tartózkodása során, ha kitölti a bejelentkező lapot a recepciónál; a MHG szállodáinak honlapján történő online regisztrációval Bárki, aki a Programhoz csatlakozik hozzájárul, hogy kereskedelmi információkról e-mailben értesítéseket kapjon, ideértve a kizárólag a tagok számára nyújtott promóciókat.

Ha a tagok nem kíván a továbbiakban e-mailekben ilyen üzeneteket kapni, jogosult bármikor lejelentkezni a hírlevélről a lejelentkező linker kattintva, melyet az e-mailje végén talál vagy pedig személyes fiókján keresztül.

Ennek a lejelentkezésnek a tagságára nincsen hatása.

Umezuiwa kwa Muda

Az Egyéb Információkat Adatkezelő arra használja fel, hogy eljuttassa az Érintettekhez a hirdetéseket e-mailen, online weboldalakon és egyéb oldalakon keresztül és mobil eszközökön keresztül. Összességében a sütik segítik az Adatkezelőt abban, hogy jobb weboldalt tudjon biztosítani az Érintettek számára azáltal, hogy mindez lehetővé teszi számára, hogy figyelemmel kísérje, hogy mely oldalakat tekinti az Érintett hasznosnak és melyeket pedig nem.

egyetlen hotel megismerni

A sütik révén Adatkezelő nem tud hozzáférni az Érintettek számítógépéhez, illetve semmilyen Érintettre vonatkozó egyéb olyan információhoz, melyek más adatok, mint amelyek kezeléséhez hozzájárult. Érintettek eldönthetik, hogy elfogadják vagy elutasítják a sütiket. A legtöbb webböngésző program automatikusan elfogadja a sütiket, de általában módosítani tudják böngésző programjának beállítását annak érdekében, hogy az elutasítsa a sütiket, amennyiben azt szeretnék.

Ez azonban megakadályozhatja Érintetteket abban, hogy kiaknázzák a weboldal által nyújtott összes előnyt. Amennyiben Érintett el akarja távolítani készülékéből egyetlen hotel megismerni sütiket, illetve blokkolni szeretné a sütiket készülékében, akkor bármikor frissítheti böngészőprogramjának beállításait böngészőprogramjának "súgó" menüjét, ha meg szeretné tudni, hogy hogyan lehet eltávolítani, illetve blokkolni a sütiket.

Az Adatkezelő felhasználhatja az összegyűjtött információkat, illetve a harmadik felektől kapott személytelenített személyes adatokat annak érdekében, hogy jobban megértse felhasználóit. E körbe tartoznak az olyan demográfiai adatok, mint például a születés dátuma, a nem és egyetlen hotel megismerni házassági állapot, az olyan kereskedelmi érdeklődések, mint például a kedvenc termékek, illetve hobbik, valamint az olyan Egyéb Információk, amelyeket Érintettől, illetve harmadik felektől gyűjtöttek össze.

Mivel az Egyéb Információk nem azonosítják be az Érintettet személyesen, az ilyen jellegű információkat fel lehet tárni bármilyen cél érdekében, amennyiben a törvény azt lehetővé teszi.

A bor, kirándulások és látnivalók mellett már wellness szolgáltatásokkal is! A szálloda szolgáltatásai között szauna, WIFI, és parkoló is elérhető. A hotel mellett üzemel a Tokaj Étterem, a kettő között közvetlen átjárás van. Cím: Tokaj, Rákóczi u. A kétszintes szálloda 20 szobával, — melyből egy akadálymentesített, egy apartmannal, valamint egy belső parkolóval és WIFI-vel áll a vendégek rendelkezésére.

Bizonyos esetekben kombinálni lehet az Egyéb Információkat személyes adatokkal. Amennyiben bármilyen Egyéb Információt személyes adatokkal kombinálnak, akkor a kombinált információkat személyes adatként fogják kezelni, a jelen Tájékoztatásnak megfelelően. Különleges adatok Egyetlen utazások 60 svájc "Különleges adatok" kifejezés olyan információkra vonatkozik, egyetlen hotel megismerni az Érintettek faji, illetve etnikai származásával, politikai véleményeivel, vallási, illetve filozófiai hitével, szakszervezeti tagságával, egészségével, szexuális életével, illetve szexuális orientációjával, genetikai információival, bűnügyi hátterével és egyedi azonosítás céljára felhasznált bármilyen biometriai adataival kapcsolatosak.

Fő szabály szerint az Adatkezelő nem gyűjt és nem kezel különleges adatot, kivéve, ha azokat az Érintett önkéntesen biztosítja.

Kiskorúaktól szerzett személyes adatok Adatkezelő nem gyűjt személyes adatokat 18 évnél fiatalabb személyektől. Amennyiben Adatkezelő tudomására jut, hogy személyes adatokat gyűjtött be egy 18 évnél fiatalabb gyermektől szülői hozzájárulás ellenőrzése nélkül, haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy azonnal eltávolítsa az adott személyes adatokat.

A jakuzzi, mint a test és a lélek doktora

Amennyiben Érintett úgy véli, hogy Adatkezelő rendelkezik vagy esetleg rendelkezhet egy 18 év alatti gyermektől származó, illetve rá vonatkozó személyes adatokkal, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel a következő címen: gdpr hotelpresident. A Személyes Adatok védelme Az Adatkezelő ésszerű lépéseket tesz a következők érdekében: i hogy megvédje a személyes adatokat az engedély nélküli hozzáféréstől, feltárástól, módosítástól, illetve megsemmisítéstől, ii hogy a egyetlen hotel megismerni adatokat pontosan és naprakészen tartsa, megfelelő módon.

Adatkezelő arra törekszik, hogy megkövetelje azon partnereitől és szolgáltatóitól, akikkel megosztja a személyes adatokat, hogy ésszerű erőfeszítéseket tegyenek az Érintettre vonatkozó személyes adatok bizalmas jellegének fenntartása egyetlen hotel megismerni. Az Adatkezelő SSL kriptográfiai módszereket alkalmaz weboldalain az online foglalásokhoz.

egyetlen hotel megismerni

Az Adatkezelővel az Érintettek egyetlen hotel megismerni megosztott minden információt a rendszer automatikusan titkosít és megvéd. Amikor a szerver megkapja az információkat, dekódolja azokat egyetlen hotel megismerni egyedi magánkulcs segítségével. Az SSL kriptográfia lehetővé teszi, hogy a böngészőprogram csatlakozzon a weboldalhoz és átlátható módon létrehozzon egy biztonságos kommunikációs csatornát. Az SSL a legszélesebb körben használt és a legsikeresebb kriptográfiai rendszer.

A rendszer használatához az Érintetteknek egyszerűen csak ellenőrizniük kell böngésző programjaik kompatibilitását. Egyéb biztonsággal kapcsolatos tevékenysége körében az Adatkezelő gondoskodik az átláthatóságról annak érdekében, hogy ellenőrzése alatt tartsa és megállapítsa, hogy hogyan és milyen személyes adatok továbbítására kerül egyetlen hotel megismerni az adattovábbító készülékek segítségével, ki és mikor rögzített milyen adatokat a rendszerbe, és arról is gondoskodik, hogy a rendszert helyre lehessen állítani meghibásodás esetén.

A rendszer jelentéseket generál az automatizált kezelés során bekövetkező hibákról. Az Adatkezelő a személyes adatokat titkosan kezeli és nem tárja fel azokat egyetlen azok megismerésére fel nem hatalmazott személy felé sem. Az Adatkezelő különösen ügyel arra, hogy megvédje a személyes adatokat az engedély nélkül történő hozzáféréstől, módosítástól, továbbítástól, közzétételtől, törléstől, illetve megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisítéstől, sérüléstől és az alkalmazott technológia módosításából eredő el nem érhetőségétől.

Az Adatkezelő biztonsági lépéseket alkalmaz a személyes adatok műszaki védelmének biztosítása érdekében. Online tranzakciók egyetlen hotel megismerni ésszerű technológiai lépéseket alkalmaz az Adatkezelő annak érdekében, hogy megvédje az Érintett által az Adatkezelőnek, illetve a weboldalon keresztül küldött személyes adatait. Azonban sajnálatos módon egyetlen egységes zenés dortmund rendszer, illetve egyetlen interneten keresztül adatot továbbító rendszer esetében sem garantálható a teljes körű biztonság.

Az Érintett saját adatvédelme érdekében kéri az Adatkezelő, hogy ne küldjön bankkártya egyéb fizetési kártya számokat, illetve bármilyen egyéb bizalmas személyes információt hozzá emailen keresztül.

egyetlen hotel megismerni

Amennyiben e-mailen, illetve SMS-en keresztül ilyen jellegű kérést kap az Érintett, Adatkezelő kéri, hogy arra ne válaszoljon, mivel valószínűleg csalókkal kommunikál. A fizetési kártya számok és az egyéb pénzügyi adatok kezelése céljából Adatkezelő a TravelClick szolgáltatásait használja.

 • Shop A tél kincse — magyar kikerics December végétől február közepéig virágzik a magyar kikerics, mely egyedülálló természeti kincsünk és a Villányi borvidék jelképe is egyben.
 • Babel társkereső
 • Társkereső szöveg megfogalmazása
 • Karrier Eredeti Jakuzzi szálloda vagyunk Magyarország egyetlen eredeti jakuzzi szállodájaként kimagasló figyelmet fordítunk arra, hogy vendégeink a lehető legnagyobb luxus, kényelem és nyugalom társaságában élvezhessék ennek a különleges rekreációs szolgáltatásnak az előnyeit.
 • Она усмехнулась, когда пара бегунов уступила ей путь.
 • Mi is az a „Repülés + Hotel” csomag? - Utazási kalaúz - tippek és ötletek - FAQ - almann.hu

További erre vonatkozó részletesebb információk a Google Adatvédelmi Szabályzatában találhatók; Az emailek kezelésének céljára a MailChimp szolgáltatásait használja. Az ezzel kapcsolatos részletesebb információk a ReviewPro Adatvédelmi Szabályzatában találhatók. Személyes adatok helyesbítése, hozzáférése és hordozhatósága A Rendelet, illetve az Info. Előfordulhat, hogy ezek a jogok korlátozottak, például, amennyiben az Érintett kérésének teljesítése egy másik személyre vonatkozó személyes adatok feltárását eredményezné, illetve amennyiben Érintett azt kéri, hogy olyan információkat töröljön az Adatkezelő, melyeket a törvény értelmében meg kell őriznie, illetve melyek megőrzése törvényes érdekeinek érvényesítése miatt szükséges.

Tokaj Hotel

A hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog Amikor az Érintett jóváhagyására van szükség az adatkezeléshez, akkor Érintettnek joga van arra, hogy tetszése szerint bármikor visszavonja adott hozzájárulását saját kezdeményezésére a weboldalon keresztül amennyiben módjában állilletve oly módon, hogy felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel a következő címen: unsubscribe hotelpresident. Hozzájárulásának visszavonása nem fogja befolyásolni adatainak hozzájárulása alapján történő gyűjtésének és kezelésének jogszerűségét, mely addig a pillanatig történt, amikor visszavonta hozzájárulását.

Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy egyéb jogalapja van arra, hogy más célokból kezelje az Érintett adatait, mint a jelen Tájékoztatóban rögzített célok.

Adatokhoz való hozzáférésre, helyesbítésre vonatkozó jog Érintettnek joga van arra, hogy hozzáférjen, áttekintse és helyesbítse személyes adatait.

2. Az Adatkezelő által gyűjtött és kezelt személyes adatok

Jogosult arra, hogy másolatot kérjen Adatkezelőtől a rá vonatkozó információkról, hogy megtekintse, illetve helyesbítse azokat. Törlésre vonatkozó jog A Rendelet és az Info. Amennyiben Érintett töröltetni szeretné személyes adatait, köteles egy erre vonatkozó kérést benyújtani Adatkezelőnek e-mailben a következő címre: unsubscribe hotelpresident.

Az adatkezelés korlátozására vonatkozó jog A Rendeletben, illetve az Info.

Megosztás: Ossza meg E-mailben elküldve Utolsó aktualizáció: Mindezek mellett megtalálni azt a szállást, amely a megfelelő helyen található, emellett illeszkedik az utazó elvárásaihoz, igencsak nehéz vállalkozás. Egy szolgáltatás, amely magában foglalja a járatokat, valamint a szállásokat és mindezekért lehetőségünk van egyetlen tranzakció során fizetni. Amennyiben a csomag által biztosított foglalási lehetőséget használjuk, nincs szükség arra, hogy külön-külön keressünk szállást és járatokat, hiszen ezt a feladatot elvégzi helyettünk a keresőmotor. Megtalálja a kiválasztott dátumra vonatkozó minden lehetőséget és megmutatja a teljes árat, melyet az utazásért és a szállásért fizethetünk.

Ez például abban az esetben fordulhat elő, amikor megkérdőjelezi személyes adatainak pontosságát. Ebben az esetben Adatkezelő korlátozni fogja az adatkezelést addig, amíg meg nem tud győződni az adatok pontosságáról. Adatkezelés elleni tiltakozásra vonatkozó jog A Rendeletben és az Info.