95 Naga ideas in | buddhizmus, indiai menyasszony, mitológia

Buddhista menyasszonyok

Ennek megfelelően a hagyományos szerkezetű tibeti családmodell igen változatos képet mutat. Ez egy rugalmasan alkalmazkodó társadalmi létformának is felfogható, melyben buddhista menyasszonyok egyéni személyek társválasztását, családi viszonyait mindig magának a családnak a gazdasági, társadalmi, közösségi helyzete, integrációja szabja meg. Az együttélési formák igen változatosak, ennek több oka buddhista menyasszonyok van.

angol nő keres férfit

Hetedíziglen A hagyományok megengedik mind az endogámia, mind pedig az exogámia lehetőségét, vagyis a csoporton belüli, illetve csoporton kívüli házasodást.

Buddhista menyasszonyok kifejezés főleg a kulturális antropológiában, a szociológiában, etnikai vagy földrajzi tanulmányokban fordul elő; szokást vagy pedig valamilyen kényszerítő jellegű elvárást jelentenek. Tibetben és Ladakhban az endogámia kiemelkedően fontos volt a családi buddhista menyasszonyok megóvása, egyben tartása érdekében, illetve a vagyon védelme is elengedhetetlen volt, hogy ne darabolódjanak szét a már megszerzett és megtartott javak.

Ám arra nagyon ügyeltek, buddhista menyasszonyok nehogy előforduljon a vérkeveredés, így a rokonok csak hét rokonsági fokon túl házasodhattak össze.

A családi örökség egysége létfontosságú volt a nehéz életfeltételek melletti családi gyarapodáshoz, életvitelhez, olykor a túléléshez is. Az exogámia is szigorú törzsi szabályok szerint jöhetett létre, hisz mindamellett, hogy csoporton buddhista menyasszonyok, egy patriarchális vonalat követő, közös ősi szálon való törzsi összetartozást fenntartó rendszer, mely szintén figyelembe veszi a hetedíziglen fogalmát.

Tibeti családmodellek és esküvők

Fontos tényező még a lakóterület bizonyos körzetéből való házasodás, mert így könnyebben tudtak a házasfelek asszimilálódni az új életmódba, szokásrendszerekbe, esetleg egy új szociális közösségbe.

Háromféle módon léteztek családi kötelékek.

ismerősök esti újság

A monogámia mellett a poligámia poligínia és a poliandria is ugyanúgy helyet kaphatott. A mai világban már inkább csak monogám házasságokat találhatunk, mert a többnejűséget és többférjűséget La­dakh­ban a hetvenes években, a Kína által annektált Tibetben pedig a hatvanas évek végén elvileg betiltották.

Buddhista esküvő

A poligámiának és a poliandriának is a birtok védelme volt az egyik legfőbb célja, a nomádoknál pedig a családi munkamegosztás. A poligámia a magas társadalmi rangú családoknál volt jellemzőbb, a poliandria pedig a szegényebb sorsúaknál.

társkereső oldalon, hogy meg kell tennie az első lépést

Az utóbbi esetben férfitestvérek osztoztak egy feleségen, a gyermekeket pedig egyenlő rangban, közösen nevelték. Olyan is előfordulhatott, hogy egy anya akinek volt nagyobb leánygyermeke férjének halálakor fiatalabb férfival házasodott össze, s a házasságba a lány is bekerült feleségként.

online társkereső én kötőanyag quebec

Férfirokon teljes brokátdíszben, családi ékszerekkel, sálakkal A régebbi korokban a tibetiek, a ladakhiak mindig a saját élőhelyükön, lakóterületükön választották ki a leendő házastársat. Ezzel a megoldással egyszerűbbé vált a szokásokkal, életmóddal, szociális helyzettel való azonosulás.

ismerős megjelenítése internetes

Ma már ez egyre több esetben nem így van. A modern nyugati kultúra és ezt most nem pozitív értelemben gondolom és a globalizáció beszivárgása, sőt, mára már beömlése teljesen megváltoztatta az életmódot, erőteljesen bomlasztva a jól felépített családi, közösségi életformákat, azt a szimbiózist, mely a zord élőhelyen megkívánt kölcsönös segítségi rendszert hivatott fenntartani.

A szülők választanak Még néhány évtizeddel ezelőttig az emberek megismerjék tirol a következő családszerkezetek voltak jellemzőek: néhány férfi tartott el néhány nőt; néhány férfi tartott el egy nőt; egy férfi tartott el néhány nőt és egy férfi tartott el egy nőt. Mint több másik kultúrában is, buddhista menyasszonyok buddhista menyasszonyok házasfeleket is a szülők választják ki.

Tapasztalataik, tudásuk és a családi, buddhista menyasszonyok életvitel optimalizálásának szempontjai vezérlik őket.

A huszadik életévüket betöltött fiúknak a szüleik elkezdenek párt keresni. Fontos a társadalmilag azonos státusz, a származás, a birtokvédelem.

95 Naga ideas in | buddhizmus, indiai menyasszony, mitológia

Ezek a ruhaviseletben másféle kötényekhajviseletben, fülbevalókban nyilvánulnak meg. Így a kiválasztási rendszer könnyebbé válik, bár az egymást jól ismerő lányok sugallhatták, hogy egy-egy hajadon kihez is menne szívesen feleségül. Az is fontos szempont, hogy a frigyre kedvezmény altmark fiatalok így mentesülnek a szerelem, buddhista menyasszonyok erős érzelmi befolyásoltság okozta feszültségektől, hogy vajon helyesen választottak-e.

Mivel nekik még nincsenek meg az életvitelhez, családfenntartáshoz szükséges tapasztalataik, szívesebben kérik a szülők, valamint az asztrológus segítségét. A családok megegyezése sok tárgyalást vesz igénybe, nemegyszer hivatásos közvetítő segítségével. Néha hetekig is eltart. A siker érdekében ajándékokat visznek a lány családjának, főleg csangot tibeti árpasörmíves rézkancsókban.

Ha az asztrológus is megfelelőnek tartotta a frigyet, az esküvő megszervezésének feladata a vőlegény nagybátyjának jutott.

Aktuális számunk

Hagyományos, hiteles öltözékben a ladakhi asszonyok a temisgami esküvőn Mivel sok család fiúgyermeket küld a kolostorokba, kevesebb a férjnek való fiatal férfi. Az aratás közbeni közös munka ideje alatt sokat vannak együtt a fiatalok.

ismerősök nürtingen

Az utána következő felszabadult őszi időszakban számtalan ünnepséget tartanak, ismerős túra és lazán élik életüket a dermesztő tél beállta előtt. A házasság előtti szexuális kapcsolatot nem tiltják, sőt, az ilyen kapcsolatokból született gyerekeket sem bélyegzik meg, ők a fiatal anyával együtt kerülnek be a házasságba.

Fotócímkék:

Az ünnep A buddhista életfilozófia szerint a házasság a világi élet velejárója, nem a vallási szertartások, a vallásos életvitel része, tehát nem képez úgynevezett szentséget — vallási értelemben. Szabadon zajlanak az esküvők, néhány bevett, de nem kötelező elemmel.

A szokásjog sokkal inkább jellemzi magát a ceremóniát, mint a regulatív előírás. Ami gyakorlatilag nincs is.

Releváns jogdíjmentes képek

Természetesen minden esküvőnek megvannak a társadalmilag fontos és elengedhetetlen elemei, de a házasulandó pár saját kívánságai, családi szokásai is megjelennek a sokszor többnapos esemény során. Nincs kifejezett eskütétel.

A szertartás közösségi esemény sok tanúval, családtaggal, rokonnal, szomszéddal. Ez alkalommal leginkább a családalapítási szándékot, az új életet ünneplik meg. Természetesen ezeken az esküvőkön is megjelenhetnek a lámák a legfőbb szezetesek és apácák, az ő áldásukat is kérheti a házaspár.

Olyan példa is akad, hogy egy-egy idősebb, jelentősebb buddhista menyasszonyok vagy közösségi vezető segítségével bonyolódik le a ceremónia.

Kecskemét Online - Buddhista esküvő, vietnámi menyasszony Kecskeméten

A legfontosabb kötelező kellék a sok virág, néha napokig díszítik az esküvő színhelyét, az épületen és az esküvői sátron belül is, valamint magán a településen. Gyertyák, virágok és buddhista szentély nélkül viszont soha nincs esküvő. Fiatal férj és idősebb felesége nyakukban khatakokkal körbetáncolják a vendégeket Maga a buddhista házassági ceremónia nem régi keletű. Alig másfél évszázada alakult ki a mostani formájában, és ellentétben a legtöbb vallással, nem szakrális ceremóniaként, hanem a világi életre fókuszálva teremtette meg ben Tanaka Chigaku szerzetes.

Addig csak a temetések és emlékünnepek alkalmával vettek részt a lámák vagy apácák a buddhista menyasszonyok életében.